Poh­jan­maan Nä­kö­vam­mai­set ry

Yhdistyksen tehtävä on Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia alueensa näkövammaisten etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä. Yhdistyksen tarkoitus on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja runsassisältöistä elämää.

Yhdistyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on saada alueemme näkövammaiset yhdistyksen ja yhteiskunnan palvelujen piiriin tarjoamalla vertaistukea sekä monipuolista osallisuutta ja sosiaalisuutta tukevaa toimintaa ympäri toiminta-aluetta.Yhdistys on perustettu vuonna 1927. Jäseniä on noin 700.  Toiminta-alueenamme on kolme maakuntaa: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Toimimme kolmen sairaanhoitopiirin alueella.
Yh­dis­tys on Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry:n kol­man­nek­si suu­rin alueyh­dis­tys.

Toimintamme on tarkoitettu kaiken ikäisille näkövammaisille sekä heidän läheisille ja avustajille koko toiminta-alueella.

Toimintamme painopisteet:

  • Jäsenpalvelu
  • Edunvalvonta
  • Äänilehtipalvelu
  • Tieto- ja viestintätekniikan opastus
  • Neuvontaa näkövammaisuuteen ja apuvälineiden käyttöön liittyen
  • Vertaistuen tarjoaminen: kerho- ja toimikuntatoiminta


Jäsenistölle yhdistys välittää tietoa omasta toiminnastaan muun muassa Äänisilmä -jäsenäänilehden välityksellä, Airut- jäsenlehden, www-sivujen ja facebookin kautta.