Ke­vät­ko­kous 28.3.2018

KOKOUSKUTSU

Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään
keskiviikkona 28.3.2018 klo 12.00
Hotelli Cumuluksessa, osoitteessa Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki.

Kahvitarjoilu alkaa klo 11.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kokousmateriaali lähetetään jäsenille tilauksesta.
Tilaukset tulee tehdä 12.3.2018 mennessä. Kokousmateriaalit lähetetään kootusti sen tilanneille 15.3.2018. 
Kokousmateriaali julkaistaan esityslistan ja kokouskutsun osalta myös pohjanmaan-keskustelualueella ja verkkosivuilla sähköisessä muodossa. Kokousmateriaali kokonaisuudessaan luetaan maaliskuun Äänisilmään.

Tilaukset:
puh. 045 612 5122    tai    jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi

Yhdistys korvaa varsinaisten jäsenten matkakulut yleisen matkustustavan mukaan jälkikäteen pankkitilille. Matkakuluista on tehtävä selvitys aluetoimiston henkilökunnalle, josta ilmenee matkustettu matka(km ja paikkakunnat), matkustustapa, maksunsaajan täydellinen nimi ja täydellinen IBAN tilinumero. Selvityksen tulee olla perillä aluetoimiston henkilökunnalla 4.4.2018 mennessä, ja matkakulut maksetaan kootusti huhtikuun aikana 2018.

Tervetuloa!

Hallitus

JÄSENALOITTEET

Jäsenen on, saadakseen jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, jätettävä asiansa kirjallisesti hallitukselle. Kevätkokoukselle tarkoitettu asia on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua ja syyskokoukselle tarkoitettu asia ennen syyskuun loppua.

ESITYSLISTA - KEVÄTKOKOUS

AIKA:  Keskiviikko 28. päivänä maaliskuuta 2018 klo 12.00
PAIKKA:  Hotelli Cumulus, Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
 1. Kokouksen avaus
 2. Osanottajien toteaminen
 3. Kokouksen laillisuus
 4. Kokouksen järjestäytyminen
  - valitaan kokoukselle sihteeri
  - valitaan kokoukselle kolme ääntenlaskijaa, joista yksi pistekirjoitustaitoinen
  - valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  - valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään vuosikertomus vuodelta 2017
 7. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2017
 8. Luetaan tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017
 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 11. Strategian käsittely
 12. Muut mahdolliset asiat
 13. Kokouksen päättäminen


HALLITUS