Poh­jan­maan Nä­kö­vam­mai­set ry kut­suu kaik­kia alueen­sa nä­kö­vam­mai­sia lap­sia ja nuo­ria se­kä hei­dän van­hem­piaan

Suunniteltu tapaaminen järjestetään myöhemmin keväällä!