Ke­vät­ko­kous 1.4.2016 klo 12.00 Alue­toi­mis­tol­la

POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY 

KOKOUSKUTSU 

Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään perjantaina 1.4.2016 klo 12.00 Pohjanmaan Näkövammaisten aluetoimistolla, Matti Visannin kuja 10 A 11, Seinäjoki.
Kahvitarjoilu alkaa klo 11.00. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

Kokousmateriaali lähetetään jäsenille tilauksesta.
Tilaukset tulee tehdä 14.3.2016 mennessä. Kokousmateriaalit lähetetään kootusti sen tilanneille 16.3.2016.


Kokousmateriaali julkaistaan esityslistan ja kokouskutsun osalta myös pohjanmaan-keskustelualueella ja verkkosivuilla sähköisessä muodossa. Kokousmateriaali kokonaisuudessaan luetaan maaliskuun Äänisilmään. 

Tilaukset:
puh. 045 6125122 tai 
jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi

Yhdistys korvaa varsinaisten jäsenten matkakulut yleisen matkustustavan mukaan jälkikäteen pankkitilille. 
Matkakuluista on tehtävä selvitys aluetoimiston henkilökunnalle, josta ilmenee matkustettu matka(km ja paikkakunnat), matkustustapa, maksunsaajan täydellinen nimi ja täydellinen IBAN tilinumero. 
Selvityksen tulee olla perillä aluetoimiston henkilökunnalla 6.4.2016 mennessä, ja matkakulut maksetaan kootusti huhtikuun aikana 2016.  

Tervetuloa! 
Hallitus 

JÄSENALOITTEET 
Jäsenen on, saadakseen jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, jätettävä asiansa kirjallisesti hallitukselle. Kevätkokoukselle tarkoitettu asia on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua ja syyskokoukselle tarkoitettu asia ennen syyskuun loppua. 

---- 

POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY 
ESITYSLISTA 
KEVÄTKOKOUS 

AIKA:  Perjantai 1. huhtikuuta 2016 klo 12.00 

PAIKKA: Yhdistyksen aluetoimisto, Matti Visannin kuja 10 A 11, 60100 Seinäjoki 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaus 
2. Osanottajien toteaminen 
3. Kokouksen laillisuus 
4.  Kokouksen järjestäytyminen 
- valitaan kokoukselle sihteeri 
- valitaan kokoukselle kolme ääntenlaskijaa, joista yksi pistekirjoitustaitoinen  
- valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
6. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2015 
7. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2015 
8. Luetaan tilintarkastajien lausunto vuodelta 2015 
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
11. Muut mahdolliset asiat 
12. Kokouksen päättäminen 

HALLITUS